Eric Hermes - Beeldhouwer

Sculpturen van Eric Hermes
Ik neem in mijn werk het menselijk lichaam, met name de man, als uitgangspunt, in zijn natuurlijke, naakte vorm. In plastische materialen, als klei, was en uiteindelijk brons.
Daarin probeer ik het wezen, de essentie van de persoon te vangen en vast te leggen, ofschoon natuurlijk altijd een momentopname. Na lang in harde materialen als steen en hout gewerkt te hebben, meest abstrakt, is het voor mij een fascinerende uitdaging om de subtiele variaties in het menselijk lichaam ook in weerbarstige, harde materialen uit te drukken.
Email | M 0622 386010 | Overhaalsgang 6 1018ZT Amsterdam | Atelier: Retortproject atelier C19 Rijnburgstraat 74 1059AX Amsterdam